Jens Merte - 08.09.2007
Menden-Lendringsen, Arnsberg, Hagen

  --

Lok Nr. 5, Gmeinder FNr. 5243/1962, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 6, KM FNr. 18869/1962, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 3, KM FNr. 19882/1981, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 3, KM FNr. 19882/1981, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 4, MaK FNr. 700104/1992, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 4, MaK FNr. 700104/1992, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 4, MaK FNr. 700104/1992, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Blick aus der Lok Nr. 4, MaK FNr. 700104/1992, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 7, KM FNr. 19084/1963, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Lok Nr. 7, KM FNr. 19084/1963, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Windhoff Teletrac RW 100 EM FNr. 101000237/1999, KM FNr. 19084/1963, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Zweiwege-Unimog Zagro FNr. 2600/1992, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Zweiwege-Unimog Zagro FNr. 2600/1992, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Denkmallok BMAG FNr. 10695/1937, Rheinkalk GmbH & Co. KG, Werk Hönnetal, Menden-Lendringsen

  --

Denkmal, Jung FNr. 3088/1921, Cascades, Arnsberg

  --

Abelio ET 23 007, Hagen Hbf

  --

Abelio ET 23 007, Hagen Hbf

  --

Abelio ET 23 005, Hagen Hbf

  --

Abelio ET 23 007, Hagen Hbf

  --

725 004 + 726 004, Hagen Hbf

 

Alle Bilder © Jens Merte